Nadomestni deli in oprema

Pri nakupu originalnih nadomestnih delov in opreme Miele zanesljivo veste, da so popolno prilagojeni vašemu aparatu. Naši nadomestni deli so na voljo do 15 let, najmanj pa 10 let od konca serijske proizvodnje modela.

Warning

Popravila lahko načeloma izvede samo usposobljen električar, ki upošteva veljavne varnostne predpise.

Popravila, spremembe, preverjanje in vzdrževanje električnih aparatov je treba izvesti skladno z ustreznimi zakonskimi podlagami, predpisi za preprečevanje nesreč in veljavnimi normami. Pred začetkom vzdrževalnih del ali popravil na aparatu je treba zagotoviti varno ločitev od vseh vodnikov, ki so pod napetostjo.